VÍTÁ VÁS STRÁNKA CZECH PHILATELY ON LINE !

 

Vážení návštěvníci,

na této stránce najdete informace o české filatelii, zejména pak prezentace českých i zahraničních filatelistických společností, bibliografii české filatelistické literatury a několik odkazů na zajímavé filatelistické i nefilatelistické stránky.

Budu rád, pokud najdete informace, které potřebujete a budete s Vaší návštěvou u mne spokojeni !

S pozdravem

 

Lubor Kunc

O autorovi

 

 

Zde mne můžete kontaktovat

Můžete mi psát na níže uvedený e-mail nebo mi zanechat Váš vzkaz v návštěvní knize (guestbooku - klikněte na "Sign my guestbook")

Lubor Kunc, Praha, Česká republika

e-mail: Czech.entires@seznam.cz

Sign My Guestbook http://guestworld.lycos.com/Guestbook by GuestWorldhttp://guestworld.lycos.com/View My Guestbook

 

 

Zvláštní složky …

  Bibliografie českých filatelistických zpravodajů

Zajímavé fil společnosti

Články

Výstavy

Zajímavé nefilatelistické odkazy

 

 

 

Výměna českých hologramových dopisnic !!!

 Vyměňuji české hologramové dopisnice za dopisnice a celinové obálky USA - více informaci najdete ZDE

 

 

Česká pošta slaví 90 let své činnosti

a toto své výročí slaví i příležitostnými nálepkami APOST používanými na pošta Praha 1 v Jindřišské ulici v Praze.

I my filatelisté přejme naší poště hodně zdaru do dalších let a děkujme jí za umírněnou emisní politiku, kterou provádí !

 

Sekce polní pošt SČF

sdružuje sběratele celistvostí prošlých polními poštami – jak minulými, tak i současnými.  Členové sekce se scházejí 2x ročně na setkáních, ke kterým jsou vydávány soukromé dopisnice-pozvánky. Tiskovinou dostupnou členům sekce i dalším zájemcům je zpravodaj Polní pošty vycházející jako příloha časopisu Postilión.

 

Známky emisí Legionářské a Pošta československá 1919 na celistvostech

Ne příliš časté skutečně poštou prošlé celistvosti vyplacené známkami výše uvedených emisí jsou předmětem článků :

Legionářské vydání 1919    Pošta československá 1919

 

Elektronické pohlednice České pošty

Česká pošta nabídla v roce 2006 možnost poslat elektronickou pohlednici svým přátelům přímo ze svého mobilního telefonu, ať už se nacházíte v ČR či zahraničí. Pro elektronické pohlednice připravila i zvláštní presudo-známku, která je na nich natištěna. Distribuci provádí poštovní stanice České Budějovice 90 (mimo jiné provozovatel služby hybridní pošta). Více informací na stránce www.doschranky.cz .

 

Valdštejn vydavatelem poštovních známek ?!

že by nám filatelistům něco uniklo a že by již známý vojevůdce a vlastník rozsáhlých statků Albrecht z Valdštejna vydával na svých panstvích poštovní známky ? Nelekejte se, naštěstí nikoliv. Pouze v rámci historické výstavy o tomto muži pořádané v Praze v roce 2008 byly mezi suvenýry nabízeny i „poštovní známky Vévodství Frýdlantského“, dokonce na výstrižcích s poštovním razítkem. Tyto výrobky jsou pěkným suvenýrem pro pobavení návštěvníků, do sbírky poštovních známek ale rozhodně nepatří !

 

Čeští legionáři v Paříži

V létech 1914-1919 působili ve Francii příslušníci čs. legií a jejich vojenské orgány. Procházku po městě nad Seinou po jejich stopách můžete absolvovat i on-line …

Čeští vojáci – filatelisté

působili ve Francii a Velké Británii i během druhé světové války, jak potvrzuje nejen řada dochovaných celistvostí, ale i existence Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain.

 

Dostavníková pošta Laa/Thaya – Hevlín

Atraktivní součástí světové výstavy PRAGA 2008 byla přeshraniční dostavníková pošta mezi rakouským městem Laa / Thaya a moravskou obcí Hevlín. Jako jsou obě obce branami mezi ČR a Rakouskem,  tato dostavníková pošta vytvořila spojnici mezi filatelistickými výstavami PRAGA 08 a WIPA 08. Akce byla oslavena společným vydáním České a Rakouské pošty v září 2008.

 

© PRAGA 2008 - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

PRAGA 2008

Opět po 10 letech se bude v Praze konat roku 2008 světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 pod záštitou FIP.

Tradice filatelistických výstav PRAGA sahá do až roku 1938 a výstava PRAGA 1962 byla první světovou výstavou na celém světě !

Informace o této významné filatelistické akci najdete na webové stránce www.praga2008.cz

Nenechte si ujít tuto ojedinělou příležitost vidět na vlastní oči nejlepší exponáty z celého světa včetně ukázek ze sbírky Jejího veličenstva královny Alžběty II .

 

Stručnou historii filatelistických výstav PRAGA mezi léty 1938 – 2008 najdete ZDE !

 

Razítko speciálního poštovního úřadu pro WIPA 2008

Evropská výstava WIPA 2008

se bude konat ve dnech 18. – 21.9. 2008 ve Vídni. Více informací najdete na www.wipa08.com

 

Fotbalové UEFA EURO 2008

Mistrovství Evropy ve fotbale pořádali v roce 2008 společně Rakousko a Švýcarsko. U příležitosti této akce jejich poštovní správy zorganizovaly příležitostný let Vídeň – Zürich, během kterého používala vídeňská pošta příležitostné razítko jak uvedeno na našem obrázku.

 

Nový nález Hradčanských meziarší !!!

Americký sběratel Mark Wilson objevil meziarší Hradčan s přetisky Porto a náchodskými razítky. O tomto svém objevu připravuje články do českého a amerického odborného tisku.

 

Křest aršíků Ledeburská zahrada a Třeboňsko

proběhl dne 30.5. 2008 v Ledeburské zahradě v Praze. Mimo představení obou aršíků za účasti jejich tvůrců byla tato společenská akce i pozvánkou na blížící se světovou výstavu PRAGA 2008. U příležitosti jejího konání používala pošta Praha 012 – Pražský hrad příležitostné strojové razítko a frankotyp.

 

 

Architekt Jan Kaplický

zanechal svou stopu nejen v britských městech, ale i ve filatelii ! Jeho budovu obchodního domu Selfridges v Birminghamu (2003) vyobrazila Britská pošta na známce emise „Modern Architecture“ z roku 2006. Dočká se Praha své „Chobotnice“ – i když nemusí být třeba na Letné ? Doufejme, že ano !

 

Poštovní minigalerie v Praze

se nachází v budově poštovního úřadu Praha 33 na náměstí Jiřího z Poděbrad (stanice metra Jiřího z Poděbrad). Přímo v budově pošty je prostor vyčleněný pro tématické výstavy, které se několikrát ročně obměňují.

 

Nová kniha o poštovní historii první světové války

Bylá vydána nová kniha v anglickém jazyce o poštovní historii první světové války. Práce se zabývá situací před vypuknutím války, vytvořením válečných aliancí, vojenskými operacemi i následky tohoto konfliktu, a to nejen v Evropě, ale i Zámoří. Kniha obsahuje velké množství vyobrazení filatelistických materiálů, historických fotografií, seznamů polních pošt některých států atd.. Autor věnoval pozornost i válečným padělkům poštovního materiálu či různým válečným a revolučním emisím stejně jako speciálním známkám (např. válečné daně). Kniha vychází ve formě CD se souboru ve formátu .pdf . Cena nové knihy činí Kč 230,- (ČR), resp. EUR 14,- / USD 23,- vč. poštovného.  Publikaci lze objednat přímo u autora, pana Lubora Kunce (lubor.kunc@seznam.cz).

 

Nález z prehistorie fotbalu !!!

Filatelistických dokladů z prehistorické doby českého fotbalu jistě není mnoho, přesto se mi podařilo jeden takovýto artefakt najít. Jedná se o pohlednici odeslanou 28.4.1901 fotbalovým fanouškem pražské Slavie, ve kterém děkuje jejím hráčům za pěkný výkon podaný v zápase s britským Southamptonem. Ten se hrál v Praze dne 24.4.1901 a skončil vítězstvím ostrovního týmu 3:0. Diváky nejvíce zaujal brankář hostí Robinson, který likvidoval  střely slávistických útočníků tehdy novátorským stylem spočívajícím ve výskocích brankáře. Pražské obecenstvo tento nový styl nazvalo „robinsonádami“ … . Skutečně pěkný kousek fotbalové prehistorie!!!

 

Křest aršíku 650 let Karlova mostu

Klub filatelistů Jilemnice (KF 05-041) zorganizoval dne 22.6. 2007 veřejný křest nového aršíku České pošty oslavujícího 650. výročí výstavby Karlova mostu v Praze. Mezi účastníky akce byli filatelisté, zástupci České pošty a SČF stejně jako zástupci médií. Hlavními hvězdami akce byli malíř Adolf Absolon a rytec Martin Srb, kteří tento aršík připravili.

Křest aršíku proběhl na palubě lodi „Adante“ (pro sběratele mariny uvádím odkaz na její web www.adanteboat.cz ) přímo při proplouvání Karlova mostu.

Pošta Praha 01 (Kaprova ulice) používala ve dnech 20.-22.6. 2007 speciální poštovní razítko propagující křest aršíku.

 

Sbíráte poštovní razítka ?

Pak zde pro Vás máme následující zprávy:

Nejstarší příležitostné razítko na světě pochází z Moravy ! Jedná se o poštovní razítko používané v létech 1848 – 1849 v Kroměříži (Kremsier) v době jednání Říšského sněmu .

Předznámková razítka nepřestala být používána s vydáním poštovních známek. Pěknou ukázkou je předznámkové razítko pošty Litoměřice (Leitmeritz), které najdete na následujících obrázcích na předznámkovém dopise z roku 1848 (odeslaném pouhé 2 dny po nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn) a na dopise z roku 1852 vyfrankovaném známkou I. rakouské emise (1850).

  

                                             předznámkové razítko 1848                         razítko z roku 1852

 

Československá polní pošta zahájila svou činnost dne 1.1. 1919.  Dosud však není přesně známo, kdy začaly jednotlivé úřady polní pošty používat svá poštovní razítka. Nejstarší otisk pocházející z polní pošty č. 46 s datem 3.1. 1919. Nemáte mezi svými celistvosti otisk ještě staršího razítka ? Pokud ano, pošlete mi, prosím, zprávu a sken Vaší celistvosti na můj e-mail.

Celistvost odeslaná prostřednictvím čs. polní pošty dne 1.1. 1919 (=první den fungování čs. polní pošty), bohužel bez poštovního razítka

 

 

 

Katalog rakousko-uherské polní pošty 1914-18

Rakouský klub filatelistů Montfort vydal obsáhlou práci sběratele Heinze Nagela „Katalog der k.u.k. Feldpostämter und deren Einsatzgebiete mit Truppen und Kriegsereignissen“.

Jedná se o skvělou příručku uvádějící pro každý poštovní úřad mimo jiné období jeho fungování, lokalitu, vojenské události, kterých se účastnila, a další informace. Nechybí členění polních pošt dle jejich čísla a dle nadřízené vojenské jednotky. Po aplikaci na své vlastní sbírce mohu její zakoupení bez výhrad doporučit, výrazně Vám pomůže s identifikací zajímavých celistvostí.

Webová stránka vydavatele: http://www.geocities.com/philaclubmontfort

 

 

100 let města Břevnova

Dne 28. dubna 2007 slavíme 100. výročí povýšení osady Břevnov na město. Praha 6, kam Břevnov dnes patří, připravila velkolepé oslavy jejichž nedílnou součástí byla i starobylá pošta používající slavnostní kašety. Hodně štěstí do další stovky let !

 

 

Muži z londýnského vydání

Poslední dubnový víkend byla zahájena nová muzejní sezóna Leteckého muzea Kbely, které má jednu z největších sbírek letecké techniky na světě.

Známý příznivce filatelie, pan Karel Černý, pokřtil v rámci této slavnosti svou novou knihu „Muži z londýnského vydání“, která mapuje osudy 8 čs. vojáků, kteří padli za Československo na různých bojištích (Velká Británie, SSSR, severní Afrika …) během druhé světové války. Roku 1945 byli jejich portréty vyobrazeny na sérii poštovních známek připravených čs. exilovou vládou v Londýně. Kniha je k dostání u knihkupců i na Internetu, např. na adrese

http://obchod.aeromedia.cz/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=1509&PHPSESSID=e4f196af3b29afa1a8cb11a9a5352da6

 

Virtuální filatelistická výstava EXPONET 

Exponet se stal vedoucí světovou internetovou filatelistickou výstavou obsahující stovky filatelistických exponátů z celého světa. Od roku 2006 se pak přeměnil na právnickou osobu. Více informací najdete na předním českém filatelistickém webu www.japhila.cz či www.exponet.info .

GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE !!!

 

Další internetové výstavy:

QUEZONPEX 3 (Filipíny) www.freewebs.com/maeca68

Sheryll Ruecker, USA www.sheryll.net

 

 

 

Články o polské filatelii a poštovní historii

otištěné ve zpravodaji Syrena vydávaném Klubem polské známky v České a Slovenské republice najdete na

http://polskafilatelie.webpark.cz

Zpravodaj Syrena pronikl i do Polska, kde ho najdete na adrese www.phila.pl

 

 

Znáte pana Kostrbu ?

Pátrám po osudech pana Jindřicha „Heinricha“ Kostrby narozeného dne 22.10.1883 v Kutné Hoře (Kuttenberg), který sloužil za první světové války pěšího pluku č. 73 (posádkou v Chebu) a od roku 1915 jako pilot vojenského letectva. Je tento muž shodný se setníkem Jindřichem Kostrbou, který založil roku 1918 československé vojenské letectvo a zahynul při leteckém neštěstí v roce 1926 ?

Byl příbuzným pana Jindřicha Kostrby pilot Kurt Kostrba, který sloužil ve stejné době v rakousko-uherského letectva a o jehož existenci jsem našel zmínku v časopise ArGe Feld-und-Zensurpost 1914-1918 ?

Pokud znáte odpověď na některý z výše uvedených dotazů, dejte mi, prosím, vědět prostřednictvím mého e-mailu .  DĚKUJI PŘEDEM !

 

Dobová fotografie lodí „Monarch“ a „Budapest“

Seriál článků o lodní poště a námořnictvech vybraných států

V roce 2006 odstartoval na přední webové stránce www.infofila.cz seriál článků o lodních a námořních poštách vybraných států. Předmětem zájmu autorů je však i historie námořního loďstava diskutovaných států. Dosud zveřejněné příspěvky najdete na následujících lincích:

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=1825   pošta dopravená parníky

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=1922   pošta dopravená parníky II

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2006   pošta dopravená trajekty

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2007   rakouská Kriegsmarine

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2057   US Navy

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2384   německé námořnictvo I

 

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2385   německé námořnictvo II

 

Připravujeme další pokračování našeho seriálu !

 

    

dopisnice s razítkem poštovní správy OSN Vídeň připravené u příležitosti Sběratele 2006

Pražský sběratelský veletrh Sběratel

Již od roku 1997 se každé září koná v Praze mezinárodní sběratelský veletrh SBĚRATEL . Pravidelně se ho účastní nejen řada poštovních správ (např. OSN Vídeň), ale i velké možství českých a zahraničních obchodníků se známkami, telefoními kartami, minerály a mincemi. Akce se pravidelně účastní i Klub sběratelů kuriozit, Svaz českých filatelistů, Česká numismatická společnost a Česká pošta.

Veletrh nabízí každému návštěvníkovi příležitost získat zajímavý materiál z Evropy i Zámoří pro svou sbírku.

Informace o tomto veletrhu najdete na www.sberatel.info

V roce 2008 se bude konat veletrh Sběratel zároveň se světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008 !

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 2007

V dubnu 2007 se koná v budově Muzea východních Čech národní filatelistická výstava HRADEC KRÁLOVÉ 2007. Více informací najdete na její webové stránce http://www.filateliste.unas.cz/ .

 

 

© Euregia Egrensis 2006 Karlovy Vary - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

V roce 2006 se v Karlových Varech koná česko-německá filatelistická výstava Euregia Egrensis „Karlovy Vary 2006“

Přehledné webové stránky výstavy najdete na  http://www.kvfilatelie.cz/  na nichž si můžete stáhnout přihlášky a další dokumenty.

 

© KF 06-40 Jihlava 2006 - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

V letošním roce se v ČR koná i výstava MLADÁ JIHLAVA 2006 zaměřená na mladé filatelisty. Více informací na stránce

http://www.kf06-40.ji.cz/vystava/

 

Mistrovství světa ve fotbale 2006

Dne 7.6. 2006 odlétá na MS 2006 česká fotbalová reprezentace. U této příležitosti bude pošta Praha 6 (v Dejvicích, Kafkova ulice) strojové razítko připomínající Oldřicha Nejedlého - českého fotbalistu, který si zahrál finále mistrovství světa 1934.

Filatelistická společnost OLYMPSPORT  navíc připraví speciální obálky, které budou dopraveny společně s českým národním týmem do Německa.

 

 

Salcburský hudební festival

Americký příznivce české filalatelie, pan Salvatore Rizza, se s námi podělil o svůj výborný článek popisující a filatelisticky dokladující historii známého Salcburského hudebního festivalu.

Článek byl publikován na www.infofila.cz a jeho elektronickou verzi najdete na adrese  http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2120  .

&

Slovinsko

Novým příspěvkem pana Rizzy je také výborný text o jedné celistvosti, na jejímž základě se podrobně zabývá historií Slovinska. Tento článek najdete na adrese http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2354 .

 

 

    

Sekce slovenských a českých známek v Maďarsku oslavuje 20. výročí založení (1986-2006). GRATULUJEME !!!

 

 

 

Poštovní historie první světové války

První světová válka znamenala skutečný předěl v historii Evropy: zničila svět králů a císařů, dala vzniknout novým státům (vč. Československa) a založila spory, které vyvrcholily od 20 let později druhou světovou válkou. Velmi zajímavým úkolem je filatelistická dokumentace této události. Na nové filatelistické stránce najdete historii této války spolu s filatelistickým materiálem, který dokumentuje její průběh i výsledky.

Rád uvítám k publikování i Vaše známky a celistvosti !

http://prvnivalka.webpark.cz/uvod.htm

 

 

Dva pohledy na poštovní historii první světové války

Zajímavou stránku o celinách, poštovních razítkách, cenzurách a první světové válce vytvořenou panem Stephanem Bonem najdete na adrese http://perso.wanadoo.fr/cartesfm1418

Netradiční pohled na první světovou válku a historii Rumunska nám podává stránka pana Grecu Dan Simiona  na adrese

http://membres.lycos.fr/dgrecu/

 

 

Vozy Laurin & Klement dodané do Černé Hory

Málo známou skutečností je, že naše automobily Laurin & Klement sloužily počátkem 20. století i Černohorské poště. Zajímavý článek na toto téma najdete zde.

 

  

Rok 1968: zlom české historie

Filatelistické i historické informace o roce 1968 najdete zde

 

Krádež unikátních čs. meziarší !!!

Více informací najdete ZDE

 

 

 

Václav Havel a filatelie

Bývalý čs. a český prezident z pohledu fil. materiálu…

Klikněte zde pro jeho text

 

 

Chcete si ověřit, zda nějaká známka z posledních let je legálním vydáním ? Vyzkoušejte databázi WADP Numbering Systém WNS na adrese www.wnsstamps.ch

Potřebujete identifikovat neznámou známku ?

Vyzkoušejte Stamp Identifier !

 

 

Informace o padělcích poštovního materiálu najdete na

http://www.geocities.com/claghorn1p/

http://www.filatelia.fi/forglinks/

 

 

 

Rozšíření Evropské unie

 je zřejmě nejdůležitější událostí od roku 1945, která navíc ruší rozdělení Evropy na americkou a sovětskou zájmovou zónu.

Rozšíření plánované na rok 2004 má obsahovat státy střední a východní Evropy jako např. ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko či býv. státy SSSR Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Informace o EU, současném rozšíření (zaměřené na ČR) stejně jako filatelistická dokumentace jednotné evropské měny EURO a českého vstupu do EU je uložena

ve speciálním oddíle této stránky .

 

  

 

© Brno 2005 - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

Výstava poštovních známek Brno 2005

Hlavní filatelistickou událostí roku 2005 bude mezinárodní výstava poštovních známek Brno 2005. Informace o této akci najdete na oficiální webové stránce výstavy .

Obrázky z výstavy najdete i na adrese http://philately.webpark.cz/brno2005/

 

 

Filatelistická encyklopedie

http://www.alphabetilately.com/A.html

 

Filatelistické slovníky !!!

 

Hledáte nějaké filatelistické slovíčko v angličtině, němčině, francouzštině nebo holandštině ? Klikněte zde a určitě ho najdete !

A což takhle filatelistický slovnik v češtině ? Pro ten klikněte zde a dostanete se na česko - anglicko - německo - francouzko - španělsko- maďarský slovník .

Víte, že existuje i slovenský filatelistický slovník ? Klikněte zde a dostanete se na stránku se slovensko - anglicko - německo - francouzko - španělským slovníkem .

 

 

Internetové filatelistické katalogy on - line !

 Vzhledem ke snadné aktualizaci se stal Internet ideálním prostředkem pro publikování filatelistických katalogů.

Budete určitě překvapeni, kolik jich už existuje a je potěšující, že řada z nich se vztahuje k českým / československým známkám.

V této sekci najdete nejlepší z nich a sami zjistíte, kolik známkových zemí či fil. námětů má už svůj vlastní katalog !

Rychlé vyhledávání známek Československa, ČR a Slovenska

Československo 1918-1939                  http://www.philashop.cz/galerie1/gcs10001.htm

Protektorát 1939 – 1945                       http://www.philashop.cz/galerie2/gpr_0001.htm

Československo 1945 – 1992              http://www.philashop.cz/galerie4/0999/gc2_0353.htm

ČR po roce 1993                                   http://www.infophila.com/new/galerie.php

SR po roce 1993                                   http://www.pofis.sk/index.php?id=2439

 

 

České filatelistické časopisy on - line !

Časopis Filatelie (ročníky 1970-72): www.filaso.cz/knihovna-digitalizace.php

Zpravodaj Syrena:  www.phila.pl

 

 

Filatelistické výstavy 1881 - 2000

Filatelistické výstavy odráží dobu svého konání, úroveň filatelie i kulturu příslušné země. Pojďte se se mnou podívat po historii čs. výstav s ukázkami tehdejších celistvostí a seznamem mne známých akcí.

VSTUP VÝSTAVY 1881-2000

 

 

Metodologický návrh ...

Rád bych tímto otevřel diskusi o oddělení rakouských známek / celiny použitých v říjnu až prosinci 1918 na území německých provincií v Československu (viz oddíl první světová válka) ze skupiny předchůdců čs. známek a vytvoření nové skupiny tzv. provinciálních známek / celin .

Úplné znění mého návrhu najdete zde , další informace jsou navíc uvedeny v mém článku o provincii Deutschsüdmähren .

Kontaktovat mne můžete na adrese e-mailem .

 

 

 

Filatelie pro začínající sběratele

Tato sekce obsahuje články a informace speciálně připravené pro mladé či začínající sběratele. Rádi uvítáme Vaše  připomínky či dotazy.

Rakouská emise 1908

Rakouská emise Znak 1916-1919 (I. díl)

Rakouská emise Znak 1916-1919 (II. díl)

Mladí filatelisté ve Znojmě

Časopis Mladý sběratel

 

  

Československá filatelistická společnost ve Velké Británii

 slaví 50. výročí svého znovuzaložení (1953). Jednou z doprovodných akcí těchto oslav byl víkendový kongres konaný v září 2003 v Leedsu.

Informace o jeho obsahu najdete v následující zprávě .

 

 

Společná známková vydání - kategorizace

 Předseda Mezinárodní společnosti sběratelů společných vydání, pan Zimmermann z Francie, připravil podrobnou kategorizaci pro tento filatelistický materiál. Její český překlad najdete  ZDE

 

  Rozdělená česko-slovenská vydání 1993

 Rozdělování Československa probíhalo i v oblasti poštovnictví. Jedou z jeho oblastí bylo rozdělování emisního plánu pro rok 1993 či dokonce i jednotlivých vydání.  Informace o rozdělených emisích najdete ZDE.

 

Officiální webová stránka Společnosti sběratelů společných vydání: 

http://www.jointstampissues.net

 

Výše uvedená známka byla vydána jako součást americké série z roku 1943 oslavující okupované národy za druhé světové války (Scott č. 910)

První společné známkové vydání ČR - USA ?

V roce 2004 uplyne 100. výročí úmrtí slavného českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Jistě se shodneme, že toto výročí by bylo vhodné oslavit vydáním příležitostné známky.

Vzhledem k tomu, že A. Dvořák má úzký vztah ke Spojeným státům (působil v New Yorku, zkomponoval svou "Novosvětskou"), snaží se skupina sběratelů českých známek z ČR a USA prosadit vydání první společné česko-americké známkové emise v roce 2004 .

Československo vydalo první společnou emisi již v roce 1937 (spolu s Jugoslávií a Rumunskem), která měla symbolizovat připravenost všech třech států bránit se nacistickému ohrožení.

Na tuto tradici navázala i Česká pošta, která od svého vzniku v roce 1993 vydala řadu společných emisí např. se Slovenskem, Německem, Chorvatskem, Švédskem atd. .

Toto by byla fantastická příležitost k vydání prvního česko-amerického společného vydání . Bohužel nebude, protože Česká i Americká pošta nás informovala, že z důvodu nedostatku času nejsou schopny připravit společné známkové vydání.

Chtěl bych touto cestou alespoň poděkovat všech stoupencům našeho snažení, obzvláště Muzeu Antonína Dvořáka v Praze, panu Herčíkovi jun., International Philatelic Society of Joint Stamp Issues Collectors a webmasterům stránek www.japhila.cz a www.infofila.cz .

Díky za Vaší pomoc !

Lubor Kunc

P.S. Ačkoliv výše uvedené společné vydání nebylo nakonec realizováno, jak ČR, tak USA oslavili výročí A. Dvořáka vydáním filatelistických materiálů: Česká pošta vydala v květnu 2004 poštovní známku a čeští krajané v USA pak připravili příležitostné razítko k oslavě Antonína Dvořáka …

   

 Informace o krajanech v USA z městečka Spillville a ze Středozápadu najdete na webové stránce www.czechoslovaksmidwest.org . Jednou z jejich aktivit je záchrana kostela sv. Václava, který je nejstarším českým kostelem v Americe.

 

 

 

Český aršík „Petr Ginz“

Iniciativa známého českého webmastera Břetislava Janíka (majitele webové stránky www.japhila.cz) vedla Českou poštu v roce 2005 k vydání aršíku oslavujícímu kresbu Petra Ginze, který zemřel v koncentračním táboře Osvětim v roce 1944. Tuto kresbu si vzal s sebou na vesmírnou misi první izraelský kosmonaut Ilan Ramon, který zahynul spolu s ostatními členy posádky raketoplánu Columbia dne 1.2. 2003. Aršík symbolicky vzpomíná i tuto osobnost.

 

Obraz „Měsíční krajina“ Petra Ginze

 

 

 

Budoucnost poštovnictví

Rozhovor s autorem těchto stránek v denníku Zlínské noviny o budoucnosti poštovních známek a poštovnictví najdete zde .

 

 

Poštovní muzea celého světa

 

Pražské poštovní muzeum (bílá budova nalevo od věže) během povodní v srpnu 2002, které bylo znovuotevřeno teprve v roce 2003.

Více o povodních ...

 Muzea jsou instituce, ve kterých může filatelista najít nejvzácnější a nejzajímavější fil. materiál.

Je zajímavé cestovat do cizích zemí a navštěvovat místní poštovní muzea . Tak můžete snadno najít rozdíly ve sběratelství mezi Vaším domovským státem a tím navštíveným.

Jako příklad takovéto návštěvy můžu uvést svůj výlet do Maďarska v roce 2002.

Poštovní muzeum v Budapešti        www.postamuzeum.hu  

Známkové muzeum v Budapešti       www.belyegmuzeum.hu  

 

Navštivte světová poštovní muzea virtuálně - zde jsou jejich webové stránky !

 

 

 

Česká olympijská filatelie

Olympijské příležitostné razítko používané na poště Praha 1 od 30.8. do 5.9.2004 oslavující jediného českého zlatého medailistu z Olympiády v Aténách 2004

Již od roku 1968 u nás existuje filatelistická sekce Olympsport zabývající se tématy sportu a Olympijských her na poštovních ceninách .

Více informací o této sekci najdete na její webové stránce !

Zpráva o fil. výstavě Olymphilex 2004 od českého národního komisaře J. Petráska

Dokumentace olympijských her v Salt Lake City 2002 -  ZDE .

Mezinárodní výstava Plock 2002 a česko-polská filatelistická soutěž

Na její stránce najdete i aukci filatelistického materiálu s olympijskou tématikou .

 

 

Podrobné informace o první české automatové známce „Hrad Veveří“ vydané roku 2000 najdete na výborné stránce pana Oppolzera

http://www.sweb.cz/rudolf.oppolzer/au1/au1.htm

 

 

Vyšly české personalizované známky!

Více informací najdete zde ...

 

 

Český internetový magazín INFOFILA

 Na Internetu působí řadu měsíců úspěšný český filatelistický magazín INFOFILA. Návštěvníci na něm najdou řadu zajímavých materiálů vč. katalogů, emisních plánů, sekci týkající se mladých sběratelů atd. .                    Internetový magazín  INFOFILA navíc vychází v různých jazykových mutacích :

Vstup do magazínu INFOFILA (česká verze)

 

 

 

Oddíl první světová válka

První světová válka nebyla pouze válkou rozhodující o porážce Německa, Rakousko-Uherska, Turecka a Bulharska , ale také válkou, která zničila monarchie ve střední a východní Evropě a umožnila vznik nových států slovanských národů býv. rakousko-uherské monarchie.

Tímto krokem vznikly státy jako Polsko, Jugoslávie a ČSR. Tento oddíl se snaží najít důvody vzniku první světové války, popisuje polní pošty a zkoumá výsledky války a jejich dopad na vznik Československa.

Zvláštní důraz byl také kladen na fil. literaturu vztahující se k tomuto tématu.

Mapy Rakousko-Uherské Monarchie

Důvody vzniku první světové války (od roku 1880 do 1914)

Organizace rakousko-uherské armády 1914 - 1918

Organizace něm. armády 1914 - 1918

Encyklopedie britské armády 1914 - 1918

První svět. válka v číslech

Historie první svět. války

Encyklopedie první svět. války

Fotografie dokumentující první svět. válku

Maďarský pohled na trianonskou mírovou smlouvu mezi Spojenci a Maďarskem (1920) Pozn. I když ani v nejmenším nesouhlasím s tvrzeními uvedenými v tomto textu, považuji za správné ukázat, jaký pohled na dějiny má druhá strana.

 Mírové smlouvy uzavírající první světovou válku 1919 - 1920

Západní fronta 1914-1918

Západní fronta 1914-1918

Východní fronta 1914-1916

Italská fronta 1915-1918

Válka v Jaderském moři 1914 - 1918

Námořní síly během první svět. války

Námořnictvo hlavních účastníků první svět. války

Rakousko-uherské a německé ponorky z doby první svět. války

Rakousko-uherské a německé ponorky z doby první svět. války

Německé ponorky z doby první svět. války

Britské ponorky z doby první svět. války 1

Britské ponorky z doby první svět. války 2

Potopení rak. lodi Viribus Unitis

Letecká esa rakousko-uherského letectva

Čs. letci bojující v rakousko-uherské a francouzské armádě a v legiích v Rusku

Balónová esa první světové války

Rakouské vojenské pošty v Bosně H. 1878 - 1918

Katalog vojenských známek Bosny H. 1879 - 1918

Čechoslováci, války a polní pošty 1878 - 1921

První světová válka, poválečný vývoj v Evropě a Češi

Rakousko-uherská polní pošta 1914 - 1918

Seznam úřadů rakousko-uherské polní pošty 1914-1918

Počátek rakousko-uherské polní pošty v srpnu 1914 I

Počátek rakousko-uherské polní pošty v srpnu 1914 II

Katalog známek rakousko-uherské polní pošty 1915 - 1918

Britské padělky rakousko-uherských známek

Rakousko-uherská vojenská cenusura civilních zásilek během prv. svět. války

Seznam článků o cenzurách publ. britskou Civil Censorship Study Group

Zajímavé celistvosti z první svět. války

Propagandistické pohlednice všech zúčastněných států

Propagandistické pohlednice Německa

Pohlednice užívané čs. legionáři během první světové války

Rakousko-uherská polní pošta na konci války (říjen a listopad 1918)

Německé provincie v ČSR: Německé Čechy

Německé provincie v ČSR: Německá jižní Morava

Východní Slezsko 1918 - 1920

Katalog rakousko-uherského námořnictva 1914 - 1918

Katalog cenzurních razítek v Rakousko-Uhersku 1914 - 1918

Sekce polních pošt, ČR

Sekce polních a cenzurních pošt 1914 - 18, Rakousko

Studijní skupina pro cenzuru pošt. zásilek, Velká Británie

  Vojenská poštovně-historická společnost, Velká Británie

 

 

 

Známka 10hal Hradčany použitá v den svého vydání - 18.12.1918 - jedná se o první čs. známku

Oddíl Hradčany

Hradčany jsou též názvem první čs. emise poštovních známek vydané brzy po vytvoření ČSR v prosinci 1918, která byla v platnosti v období 1918 - 1921.

Emise byla navržena známým českým malířem Alfonsem Muchou a patří mezi klasické známky Československa .

Výbornou webovou stránkou o emisi Hradčany i o ostatních knihtiskových vydáních Československa vytvořil pan Mark Wilson z USA. Najdete jí na adrese www.knihtisk.org .

Marku, díky moc za Tvojí excelentní práci !!!

Typologie emise

Objev Náchodských meziarší dr. Wilsonem v roce 2002

Krádež Náchodských meziarší

Knihy o emisi Hradčany v angličtině

Ranné použití emise Hradčany v prosinci 1918

Sekce knihtiskových vydání čs. známek, ČR

Typologie hodnoty 30 hal Hradčany

 

 

 

Úspěch české známky v zahraničí

 Americká společnost COROS sdružující sběratele náboženských témat na známkách ocenila svou letošní cenou pro nejlepší světovou známku s náboženským tématem aršík "Beuronské umění" vydaný Českou poštou s.p. v roce 1999. Vyobrazení jedné z oceněných známek z tohoto aršíku přinášíme i my.

Společnost COROS byla založena roku 1943 jako námětová filatelistická společnost, která je součástí Světové unie sv. Gabriela .  Pravidelně vydává pro své členy zpravodaj "The COROS Chronicle" .

Více informací o této společnosti můžete nalézt na jejích webových stránkách .

 

 

 

Umělecká galerie na českých známkách

Navštívili jste již všechny galerie vystavující díla českých a československých umělců ? Vlastníte všechny známé obrazy celosvětově uznávaných mistrů ? Ne ? Pak můžete oba tyto sny zrealizovat dvěma následujícími kroky :

  • krok č. 1 : Kliknutím zde navštívíte webovou stránku pana Batze z Německa, kde najdete uvedená díla vyobrazena.
  • krok č. 2 : sbírejte všechny československé, české a slovenské známky vydávané v rámci série ”Umění na známce” pravidelně od roku 1965 .

Kéž by bylo možné zrealizovat všechny sny tak jednoduše !

 

 

 

Rytec J. Herčík na webu !

Díky péči syna rytce J. Herčíka můžeme nalézt webovou stránku s mnoha zajímavými informacemi o tomto rytci a s ukázkami nerealizovaných děl Mistra Herčíka .

www.parnas.cz

 

  

 

Co si myslí ženy o filatelii ?

Zajímavý příspěvek k tomtuto tématu najdete na stránkách www.infofila.cz , kde mladá dáma popisuje své zážitky z návštěvy pražské filatelistické burzy.

 

 

Polární filatelie

Druhá Byrdova výprava do Antarktidy

Pošta dopravená americkými ponorkami přes Severní pól

Polární filatelistická sekce, ČR

 

  

 

"Pivní Spitfire" - Spitfire F Mk. IX sloužící v roce 1944 u 132. perutě RAF k přepravě piva jednotkám bojujícím v Normandii

Oddíl druhá světová válka

Druhá světová válka byla v první řadě válkou mezi rozdílnými ideologiemi a politickými systémy: demokratickými (liberální ideologie) a totalitárními (národní socialismus a komunismus).

Její kořeny sahají až do první světové války (viz její oddíl na této stránce), ale ekonomická a politická situace vládnoucí ve 30. létech jí učinila zcela jinou.

Jejím výsledkem nebyla pouze porážka určitých států, ale také rozdělení světa mezi liberální a komunistické země a studená válka trvající od 40. do 80. let 20. století. Pozitivním výsledkem této války byly pokusy vytvořit mezinárodní politický systém založený na společných hodnotách prostřednictvím OSN či ekonomických organizací jako jsou Mezinárodní měnový fond případně pokus vytvořit jednotné území Evropy, který vyústil vznikem Evropské unie .

 

Nacistická okupace Rakouska 1938 (tzv. "Anschluss")

Československá polní pošta 1938

Československý pavilón na Světové výstavě v New Yorku 1939 + 1940

Československá exilová vláda a Aston Abbotts & Wingrave

Dokumenty o 2 SV

Chronologie 2 SV

Časový průběh 2 SV

Statistika 2 SV

Dokumenty týkající se 2 SV

Hlavní bojiště 2 SV

Bitva o Británii

Seznam něm. zajateckých táborů

Britské ponorky

Ponorkové základny ve Francii

Něm. ponorky - 1

Něm. ponorky – 2

Italské námořnictvo

Finské námořnictvo

Lodě 2 SV

Německé letectvo

Velitelství a jednotky RAF

Veteráni RAF

Seznam čs. letců v bitvě o Francii

Vítězství čs. letců v bitvě o Francii

Seznam čs. letců účastnících se bitvy o Británii

Vítězství čs. letců v bitvě o Británii

Tanky 2 SV

Stroje 2 SV

Cenzurní systémy pracující na území českých zemí 1938 - 1945

Seznam článků o cenzurách publ. britskou Civil Censorship Study Group

Polní pošty německé armády použité při okupraci Sudet v říjnu 1938 I

Polní pošty německé armády použité při okupraci Sudet v říjnu 1938 II

Polní pošty německé armády použité při okupraci Protektorátu 1939

Polní pošty německé armády nacházející se v českých zemích 1939 - 45

Polní pošty sovětské Rudé armády na území ČSR 1945

Polní pošty rumunské armády na území ČSR 1945

Polní pošty americké armády na území ČSR 1945 - 1946

Záhadné kódované telegramy americké armády z Československa ?

Britské polní pošty na území ČSR 1945 - 1946

Sekce polních pošt, ČR

Studijní skupina pro cenzuru pošt. zásilek, Velká Británie

  Vojenská poštovně-historická společnost, Velká Británie

 

 

 

Poštovní historie ČR

 Návštěvníci z řad poštovních historiků by měli navštívit tuto excelentní webovou stránku připravenou předním českým poštovním historikem dr. Gebauerem.   Najdete zde např. čísla polních pošt z různých období naší historie. Jedná se o velmi zajímavou stránku:

Klikněte zde pro návštěvu poštovně-historické stránky dr. Gebauera !

Dr. Gebauer je i autorem podrobného katalogu vlasteneckých pohlednic vytvořených známým českým umělcem Vojtěchem Preissigem v době první světové války:

http://milpc.webpark.cz/preissig.htm

 

 

 

Mnichovská filatelistická knihovna on - line !

Filatelistické oddělené městské knihovny v Mnichově (SRN) zpřístupnilo na Internetu databázi fil. literatury, kterou má ve svých fondech.

Systém se jmenuje WebOPAC a umožňuje vyhledávat jednotlivé knihy dle přání návštěvníka.

Jsme rádi, že informace o tomto systému byla poskytnuta jako první instituci v ČR právě této webové stránce .

 VSTUP WebOPAC

 

 

 

© OSTROPA 2003 Jihlava - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

OSTROPA 2003

česko-německá výstava opět otevírá své brány !!!

Více informací najdete na webové stránce výstavy .

Jsem potěšen, že organizační výbor výstavy oficiálně odsouhlasil užívání loga výstavy na těchto webových stránkách.

 

 

 

Rakouská známka zobrazující státní znak použitá na českém území v den vzniku Československa - 28.10. 1918

Rakouský oddíl

Nejen valčík a káva, ale i poštovní známky tvoří nedílnou část obrazu Rakouska. Tento předmět pak má Rakousko společný s Čechami, vždyť prvními poštovními známkami na území celého Československa byly známky rakouské (1850). Rakousko navíc vydalo i první novinové známky světa (1851) a první korespondenční lístky (1869).

Informace o Rakousku 1

Informace o Rakousku 2

Mapa Rakouska

Euro-Šilink-Kalkulačka

Poštovní lexikon Rakouska - vyhledávání obcí

Společnost pro poštovní historii Dolních Rakous

Vánoční pošta Ježíškov (Christkindl)

Informace o současných misích rakouské armády v cizině

Rakouská emise 1908

Rakouská emise Znak 1916-1919 (I. díl)

Rakouská emise Znak 1916-1919 (II. díl)

Rakouské známky "Deutschösterreich" použité v ČSR 1919

Katalog rakouských známek do roku 1918

Katalog známek Lombardsko-Benátska do roku 1865

Rakouské pošty v Levantě, Krétě a Lichtenštejnsku

Rakouské pošty v cizině

Filatelistická dokumentace Anschlussu 1938

Katalog současných rakouských známek

Rakouská pošta

Česko-německý filatelistický slovník

Sekce Evropa, CZ

 

 

Uherská novinová známka přetištěná Československou poštou v roce 1919 na výplatní známku

Maďarský oddíl

Každý zná uherský salám a papriku, ale kdo ví něco o maďarské filatelii ? A přitom uherské známky byly platné na části území budoucího Československa v létech 1867 - 1919 a 1938 - 1945 , a proto bezesporu tvoří nedílnou součást čs. filatelie ... .

 Informace o Maďarsku 1

Informace o Maďarsku 2

Hungarian Philately On Line – 1. česká stránka o maďarské filatelii

Svaz maďarských filatelistů MABEOSZ

Society for Hungarian Philately, USA

Monografie o maďarských známkách v angličtině

Albové listy pro uherské / maďarské známky 1871 - 1940

Katalog uherských známek 1867 - 1918

Rarity a první uherská emise

Interfilaweb - fil. magazin v maďarštině

Vyhledávač HUDIR

Poštovní muzeum v Budapešti        www.postamuzeum.hu  

Známkové muzeum v Budapešti       www.belyegmuzeum.hu 

 

  

 Český oddíl

   

 

Československá známka z roku 1928 zobrazující nejvyšší slovenské pohoří Vysoké Tatry

Slovenský oddíl

 Slováci žili s Čechy dlouhá léta ve společném státě, slovenská filatelie představuje tedy přirozenou oblast zájmu českých sběratelů.

Slovenské i české známky současnosti mají mnoho společného, počínaje tiskárnou poštovních známek a konče jejich autory a rytci.

 Informace o Slovensku

Slovenská pošta

Ocenění kvality "Slovak Gold" pro Slovenskou poštu

Vánoční pošta

Význam slova "pošta"

Poštovní zajímavosti

Historie pošty na území Slovenska

Poštovní muzeum SR

Zväz slovenských filatelistov

Fil. burzy na Slovensku

Katalog slovenských známek 1939 - 1945

Katalog slovenských známek po roce 1993

                                                  Filatelistická stránka www.infofila.cz/filatelia

 

 

Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain vydává Monografie o čs. známkách a poštovní historii

 Od roku 1985 vydává CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN monografie o československých poštovních známkách a poštovní historii.  Informace o této fil. společnosti můžete najít na adrese http://www.cpsgb.org.uk .

 

 

 

 

FILATELIE & POLITOLOGIE :

netradiční kombinace   1   /   2

 

 

První český internetový časopis "JAPHILA"

 Internetový časopis JAPHILA je vydáván panem Janíkem (AIJP) od roku 1999. Díky tomu je prvním internetovým časopisem nejen v ČR, ale i celé východní Evropě. Najdete zde články o různých tématech, recenze knih, odkazy na další fil. stránky atd. . Časopis je aktualizován denně, takže vždy zde najdete nové informace. Aby ho mohli číst opravu všichni, je vydáván v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Navštívili jste již JAPHILu ? Pokud ne, můžete tak učinit stisknutím tohoto tlačítka .

  

  

  

 Čs. filatelie ve Skandinávii

Filatelistická stránka pana Hoffmanna ze Švédska

obsahující např.

Vlastnické a obchodní značky na čs. známkách

Životopisy českých/slovenských a zahraničních znalců čs. známek

Převodník katalog. čísel čs. známek pro POFIS, Scott a Michel

Článek o rozdílných velikostech čs. aršíku "Kde domov muj"

Smíšená čs. - švédská frankatura 1938

Námětová filatelistická stránka o Praze až z Dánska

Finská webová stránka pana Korhonena

Dánská společnost sběratelů čs. známek, DK

Sekce severských známkových zemí, CZ

Pracovní skupina Pri-Baltica, CZ

 

 

 

Mozaika zajímavých fil. stránek z celého světa

Filatelia de Europa Oriental 1850 - 1945

Katalog internetového filatelistického materiálu

Czechsum -  stránka o československé filatelii

Zajímavá poštovně-historická stránka v angličtině

Filatelistické inzeráty a chyběnky

Historie pošty v Rožnově pod Radhoštěm

 

 

Na závěr

Máte již dost této webové stránky ? Žádný problém, můžete si najít jinou pomocí

Joe Luft´s Web Site .

 

 

Top

 

 

http://www.toplist.cz/http://www.toplist.cz/